Stichting Rijk Voor Arm

De Stichting Rijk Voor Arm komt op voor kinderen die in armoede moeten opgroeien en met name in de provincie Friesland.

Meer dan 400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede en helaas staat Friesland zeer hoog op de lijst van provinciën waar de kinderen in armoede moeten opgroeien in Nederland!

De Stichting Rijk Voor Arm kan helaas niet deze armoede opheffen maar er wel van alles aan doen om dit voor deze kinderen te verzachten.  Twee middelen hebben zij nu al om dit te bewerkstelligen namelijk “de Verjaardagdoos” en “allerlei activiteiten”, zoals bijv. het jaarlijks terugkerende “Grote Sinterklaasfeest”, het “Grote Kerstfeest”, Paaseieren zoeken en nog veel meer andere activiteiten. Ook zijn we momenteel druk bezig met het zoeken naar een geschikt pand voor de Stichting waarin dan ook weer de “Speelgoedbank Leeuwarden”(onderdeel van de Stichting Rijk Voor Arm) zich kan vestigen!

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de steun van de Sponsoren  en Donateurs wordt dit mogelijk gemaakt al vanaf 2005!

voorbeeld van de inhoud van een verjaardagsdoos
Voorbeeld van de inhoud van een verjaardagsdoos