Voedselbank Leeuwarden

De voedselbank wil (verborgen) armoede en verspilling van voedsel bestrijden door dit voedsel gratis uit te geven aan mensen, die hier op grond van hun inkomen voor in aanmerking komen. Door de Coronacrisis zijn meer mensen afhankelijk geworden van deze steun.

www.voedselbankleeuwarden.nl