Vogelwacht ’t Bildt

Vogels en Fryslân zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op dit moment zijn er 110 lokale vogelwachten met 3500 vrijwilligers actief. Zij zijn aangesloten bij de De Bond Friese VogelWachten (BFVW) en houden zich bezig met de bescherming van alle natuur in Fryslân en vooral op de bescherming van vogels. Het is een vereniging met diepe wortels in de Fryske Mienskip. In vrijwel alle dorpen of groepen van dorpen in Fryslân functioneert een lokale vogelwacht.

www.het-oud-bildt.friesevogelwachten.nl