Water & WC voor iedereen

Water & WC voor iedereen door sponsoring opleiding van een toekomstige wateringenieur in thuisland.

Eén op de drie mensen op de wereld heeft geen toegang tot veilig drinkwater en beschikt niet over normale sanitaire voorzieningen. Schoon drinkwater en goede hygiëne is een van de meeste effectieve manieren om de gezondheid van de wereld te verbeteren.

 

  • het helpt baby’s om hun kwetsbare eerste vijf jaar te doorstaan en geeft iedereen een kans om door water overgedragen ziekten te voorkomen
  • het geeft mensen (groot en klein) de tijd en middelen om banen te vinden, naar school te gaan, nieuwe vaardigheden te leren en succesvolle bedrijven te leiden
  • het helpt ziekten zoals cholera te elimineren (onder meer door sterke, duurzame rioleringssystemen)


Veilig water en een wc voor iedereen beginnen bij de kennis hoe je waterproblematiek lokaal kunt oplossen. Een gedegen opleiding in watermanagement is het begin van de oplossing om onder meer waterpompen, riolering en latrines (eenvoudige toilet) aan te leggen. Er is geen betere en effectievere manier om watermanagement wereldwijd te verbeteren, dan door de volgende generatie op te leiden.  Aan’s werelds grootste ‘wateruniversiteit’ IHE Delft studeren elk jaar buitenlandse studenten op dit onderwerp af. Zij zetten de opgedane waterkennis in hun thuisland in voor toegang tot veilig water en voor beter sanitatie. Per internationale student is $50.000 nodig om de 18 maanden durende MSc opleiding te volgen. Wij sponsoren een toekomstig wateringenieur in een ontwikkelingsland.